Branding

De ruimte op het strand versterkt de eenzaamheid. Het huilen wordt verhevigd door de branding. Gedachten komen aangestormd maar maken niet veel kans. De strakke blauwe lucht doet een belofte. Een stamelend gebed welt op U was en bent mijn rots. Mijn hoop, bevestigd door de warmte van het zonlicht.   Lies Nijman, oktober 2008

Branding Meer lezen »