Contextuele hulpverlening en relatietherapie
0252-221444 / 06-20148267

Hulpvragen

Werkwijze

In een veilige omgeving, samen aan de hand van het levensverhaal, ontdekken wat verwerkt mag worden, wat verbeterd kan worden en wat aanvaard moet worden. Door te vertellen, te luisteren, bevraagd te worden, stil te zijn en (thuis) te oefenen.

Meestal wordt de tijd genomen om terug te gaan naar iemands achtergrond en familierelaties. Daardoor wordt geprobeerd om meer zicht te krijgen op de dingen die uit balans zijn geraakt, op geleden onrecht en op verstoorde verhoudingen.

Het doel is om de weg vrij maken om te ontdekken wie je zelf bent, om te kunnen zien hoe je in relatie staat met God en met anderen, om in vrijheid actief, liefdevol en zinvol te kunnen leven.

Hulpvragen

Bijvoorbeeld bij:

  • gebrek aan zelfvertrouwen
  • emotionele problemen
  • relatieproblemen
  • blokkades in het contact met God
  • rouw en verlies
  • verdriet
  • geloofsvragen
  • leven met een ziekte of beperking

Er kunnen individuele, echtpaar- of familiegesprekken gevoerd worden.

Kosten

Er is geen verwijzing nodig van een huisarts. De kosten van een gesprek worden niet vergoed door de zorgverzekering.

Allereerst vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Hoeveel gesprekken er daarna volgen is afhankelijk van de hulpvraag.
T
arief 2017: Individueel: € 75,00 per uur (incl. 21% btw).  (Familie)relatietherapie: € 90,00 per uur (incl. 21% btw).