Contextuele hulpverlening en relatietherapie
0252-221444 / 06-20148267

Hulpvragen

Pastoraat

In het pastorale gesprek gaat het erom dat we elkaar ontmoeten én dat we met elkaar God ontmoeten. In de lijn van de grote Herder wordt aandacht en zorg besteed aan mensen. Wij worden geholpen en gestimuleerd in onze groei in relatie tot God, onszelf en andere mensen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Bijbel als richtsnoer.

Soms hebben we, door onze achtergrond of ervaringen, een verkeerd beeld van God. Of misschien hebben we ons nog nooit verdiept in wie de God van de Bijbel is en verlangen we ernaar om dit samen met iemand te onderzoeken. Het kan ook zijn dat we teleurgesteld zijn in mensen, juist op het gebied van het geloof. Ook kunnen we gebukt gaan onder schuldgevoel, terecht of onterecht. Het kan nodig zijn om te onderzoeken wie we zijn in het licht van het evangelie, om onwaarheden over onszelf op te ruimen.

We kunnen geholpen worden om zelfstandig en verantwoordelijk ons leven te kunnen leven. Ook bij rouw en verlies kan het helpend zijn om te ontdekken hoe daarover geschreven wordt in bijvoorbeeld de Psalmen. Het kan ons ruimte geven om ons verdriet te uiten, maar ook onze boosheid of onze waaromvragen. Het leven van Jezus Christus laat ons zien dat God ons begrijpt en aan onze kant is gaan staan. Zo is er in het pastoraat ruimte voor heling, verzoening, versterking, ondersteuning en toerusting. We verwachten daarvoor, naast erkenning en hulp van elkaar, ook troost en leiding van Gods Geest.